Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statoil ASA - utbytte

Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil ASA.

Statoil utbetaler kvartalsvise utbytter og har utbetalt et utbytte på 1,80 kroner per aksje for tredje kvartal 2014. Statoil har foreslått et tilsvarende utbytte for fjerde kvartal 2014, med intensjon om å utbetale et stabilt utbytte på 1,80 kroner per aksje for de tre første kvartalene i 2015. Det legges derfor til grunn et utbytte på 1,80 kroner per aksje for de kvartaler som utbetales i 2015.

På denne bakgrunn legges det til grunn et samlet utbytte på 15382 millioner kroner i 2015.

For nærmere omtale, se Prop. 119 S (2014-2015) kapittel 5685