Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet omtales gjerne som bruken av olje- og fondsinntekter i statsbudsjettet (oljepengebruken). Det er det strukturelle underskuddet som vurderes opp mot handlingsregelen i den løpende utformingen av budsjettpolitikken. Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd er et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, når det korrigeres for konjunkturutviklingen, regnskapsomlegginger og enkelte andre forhold.

Endringen i det strukturelle underskuddet brukes som en enkel indikator på hvordan innretningen av finanspolitikken påvirker etterspørselen i økonomien.

Regjeringens forslag til budsjett for 2015 innebærer et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 168,8 milliarder kroner. Det er en økning på 18,4 milliarder 2015-kroner fra i fjor. Om lag hver niende krone som brukes over offentlige budsjetter i 2015 vil hentes fra Statens pensjonsfond utland.

Bruken av oljeinntekter i 2015 utgjør 2,6 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2015, mot 2,9 prosent i 2014.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet tilsvarer 6,4 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er ½ prosentenhet høyere enn i 2014.

Budsjettimpulsen for 2015 er dermed på linje med det Regjeringen la opp til for 2015 i Nasjonalbudsjettet 2015.