Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykefravær

De siste tre årene har sykefraværet vært forholdsvis stabilt. Det samlede sykefraværet utgjorde 6,4 prosent av antall avtalte dagsverk i 2014. Det trygdefinansierte sykefraværet antas å forbli uendret fra 2014 til 2015.

Sykefraværet måles normalt som antall tapte dagsverk i forhold til avtalte dagsverk. Sykefravær med varighet mellom 1 og 16 dager finansieres av arbeidsgiver (med enkelte unntak), mens sykefravær fra dag 17 betales av folketrygden.