Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Syria

Borgerkrigen i Syria har ført til en av de største humanitære krisene vi har sett etter andre verdenskrig. Regjeringen foreslår å øke støtten til humanitær innsats og utviklingsaktiviteter i Syria og nabolandene med 250 millioner kroner. Det betyr at norsk bistand til Syria og nabolandene kommer opp i én milliard kroner i 2015. Støtten går blant annet til mat, helse, husly, utdanning, vann og sanitære tjenester.