Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

For å bedre Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med sikkerhet og beredskap foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til driftsutgifter med 5,6 millioner kroner. Dette skal dekke nye stillinger (4,4 millioner kroner) og etablering av en vaktordning for sikkerhets- og beredskapsarbeid (1,2 millioner kroner).

Det foreslås videre å øke bevilgningene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet med 2,5 millioner kroner til å etablere et krise- og beredskapsrom for å bedre etatens krise- og beredskapshåndtering og 2 millioner kroner til oppbygging av kapasitet til å avdekke eventuell bruk av ulovlig utstyr som kobles til ekomnettene, som falske basestasjoner.

Disse utgiftene foreslås dekket inn gjennom en økning av gebyrinntektene.