Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Toll- og avgiftskrav - innkreving

Regjeringen foreslår å overføre innkrevingen av toll, innførselsmerverdiavgift og særavgifter fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten fra 1. januar 2016.

For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 14