Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Veg

Regjeringen foreslår tilleggsbevilgninger for i alt 255 millioner kroner til vegformål.

Beløpet er fordelt slik:

  • 17 millioner kroner over vedlikeholdsbudsjettet til Statens vegvesen. Midlene skal gå til utbedringer på riksveger i Sogn og Fjordane og Hordaland etter flomskader høsten 2014.
  • 198 millioner kroner i økte bevilgninger til riksveginvesteringer. Midlene er fordelt til følgende prosjekter: Riksveg 40 Øyakrysset i Larvik kommune i Vestfold, riksveg 9 Setesdalen i Aust-Agder, E39 Bjørset – Skei i Sogn og Fjordane, riksveg 70 Tingvoll – Meisingset i Møre og Romsdal, utbedring av fire bruer på E10 i Nordland og Troms og til forberedende arbeider på prosjektene riksveg 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark og riksveg 555 Sotrasambandet i Hordaland.
  • 40 millioner kroner til skredsikring på E39 Romarheimsdalen i Hordaland.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet