Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vindkraftverk

Regjeringen foreslår gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk. Etter forslaget kan vindkraftverk avskrives lineært, med like store årlige beløp over fem år. Forslaget innebærer at de norske avskrivningene blir tilnærmet like gunstige som i Sverige.

Det er opprettet kontakt med ESA for å avklare aktuelle EØS-rettslige problemstillinger. Med ESAs godkjenning vil ordningen gjelde investeringer i perioden 2015–2020, eller senere dersom godkjenningsperioden for norske el-sertifikatanlegg utvides.

Det vises til nærmere omtale i Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 10