Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 98 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Kaldt skolemåltid Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Arbeidstidsavtale for prester Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Evaluering av forsøk med økt lærertetthet Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  11 mnd studiestøtte - dekning Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  11 mnd studiestøtte for alle Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Femårig lærerutdanning Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Sammenslåingsmidler Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Integreringstiltak i utdanningssektoren Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Oppfølging av Ludvigsenutvalget Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Oppfølging av Djupedalutvalget Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Lærerstudenter - ettergivelse av studielån Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016
  Styrking av sykehusøkonomien Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.05.2016

  Studentboliger

  Publisert: 07.06.2016 15:25
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 18.05.2016
  Innovasjon Norge Publisert: 07.06.2016 15:20
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Heimevernsungdommen Publisert: 07.06.2016 15:12
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Levetidskostnader JSF Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Norsk militært bidrag i Irak Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Norsk bidrag til koalisjonen mot ISIL Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 84 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Skogsbilveier Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Regelrådet Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Innovasjon Norge, fiskeri Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Kontroll av fiskeriene Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Omsetning turistfiske Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 78 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Fartøysinstruks, kostnad Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 77 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Sjøfartsdirektoratet, avgifter Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 76 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Sjøfartsdirektoratet, kontroller Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 75 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Sjøfartsdirektoratet, fartøyinstruks Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 74 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Opprydding etter bergverksdrift Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 72 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Provenyeffekt ventestønad inntil barnehageplass Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 71 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Provenyeffekt av å fjerne kontantstøtten fra 1. juli 2016 Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 70 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Provenyeffekt av å oppjustere barnetrygd i tråd med lønnsveksten Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 69 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Utvide småbarnstillegg til enslige forsørgere med barn 3-18 år Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Provenyeffekt av økt småbarnstillegg i barnetrygden for enslige forsørgere Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Unge med nedsatt arbeidsevne med aktivitetsplan Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Aktivitetsplan for ungdom Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Arbeidsrettede tiltak for ungdom Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Grunnskoleopplæring til personer med rett til vg utd. Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Provenyeffekt av 100 pst. kompensasjon for barnevernsutgifter til enslige mindreårige asylsøkere Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Ekstraordinære omstillingsmidler til Sør-Varanger kommune Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Husbankens lånesøknader Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Økning av Husbankens låneramme Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Søkertall til alle Husbankens låneordninger Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Redusert bevilgning til Samisk Høyskole Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Søknad fra Sametinget i forbindelse med Tråante 2017 Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 20 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Tilskudd til trossamfunn Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Den norske kirke, driftsutgifter Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Talentutvikling Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  100 nye studentboliger Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Fordeling av midler til økt lærerinnsats Publisert: 07.06.2016 15:11
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2016
  Forklare mindrebehov til vgo for unge asylsøkere Publisert: 07.06.2016 15:11
 • 1 2 3 4 5 6 > »