Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Lærlinger

Nedgangstider i enkelte næringer fører til at antall permitterte og oppsagte lærlinger stiger.

Regjeringen vil midlertidig gi et øremerket tilskudd slik at lærlinger som har fått avbrutt opplæringen raskt kan få en ny læreplass eller fullføre opplæringsløpet på annen måte.

Fylker der ledigheten har økt mest vil bli prioritert.

Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til formålet.

Se også Arbeidsledighet – nye tiltak