Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljekorrigert budsjettbalanse

I Revidert nasjonalbudsjett 2016 er det oljekorrigerte underskuddet i 2016 anslått til 215,9 milliarder kroner. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2016 er anslått til 205,6 milliarder kroner.

Oljekorrigert budsjettbalanse er differansen mellom budsjettets inntekter og utgifter når statens inntekter og utgifter fra oljevirksomheten holdes utenfor.

Se også strukturelt, oljekorrigert, budsjettunderskudd og handlingsregelen.