Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljepris

I Revidert nasjonalbudsjett 2016 er det for beregningstekniske formål lagt til grunn at oljeprisen tar seg opp fra dagens nivå i tråd med prisene i terminmarkedet slik de ble notert i april. Videre er det lagt til grunn at oljeprisen øker gradvis til 500 kroner per fat (målt i faste 2016-priser) fra og med 2025.

Det offentliggjøres tall for prisen på flere typer olje. Den mest relevante referanseprisen for Norge er prisen på Nordsjøolje (Brent Blend-prisen).