Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omstilling i Sør-Varanger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på kap. 551, post 60 med 20 millioner kroner i 2016 i ekstraordinære omstillingsmidler til Sør-Varanger kommune. Regjeringen er videre innstilt på å bidra med ytterligere 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017.

Midlene vil overføres til Finnmark fylkeskommune, som får ansvaret for bruken av midlene i samarbeid med blant annet kommunen og Innovasjon Norge.

Sør-Varanger kommune har utfordringer som følge av konkursen i Sydvaranger gruve i november 2015.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.