Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Operasjon Triton

Regjeringen har besluttet å videreføre innsatsen i Middelhavet utover mai, og Norge vil bidra med et skip i seks nye måneder. Skipet blir bemannet med personell fra politiet og Forsvaret.

Det norske bidraget til Triton-operasjonen har så langt vært svært viktig. Mye tyder på at antallet ankomster av migranter over det sentrale Middelhavet vil kunne øke i tiden fremover.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Operasjon Triton med 10 millioner kroner, og venter at 4 millioner kroner vil bli refundert av Frontex.