Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oppdrettstillatelser – havbruksfond

Regjeringen forslår et nytt opplegg for fordeling av inntektene fra nye tillatelser til lakse- og ørretoppdrett og vekst på eksisterende tillatelser.

Stortinget har bestemt at kommunal sektor skal motta 80 prosent av vederlaget. Regjeringen foreslår at kommunal sektors andel fordeles mellom kommunene og fylkeskommunene med henholdsvis 87,5 og 12,5 prosent.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.