Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oslo tingrett – sikkerhets- og adgangskontroll

Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner til etablering av permanent sikkerhets- og adgangskontroll i Oslo tinghus.

Bevilgningen vil medføre at de viktigste delene av sikkerhets- og adgangskontrollen blir etablert i 2016.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.