Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petoro AS

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Petoro med 5,3millioner kroner. Økningen skal dekke ekstern juridisk bistand og annen teknisk bistand i pågående rettstvister, for å sikre statens interesser (SDØE) mot økonomisk tap.

Det vises til omtale under Olje- og energi­departementet, kapittel 1815.