Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleumsforskning - DEMO 2000

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til DEMO 2000-programmet under Norges forskningsråd med 50 millioner kroner. Dette øker den samlede rammen til DEMO 2000-programmet til totalt 205 millioner kroner i 2016. DEMO 2000 gir støtte til petroleumsrettet utvikling og demonstrasjon, og kan avhjelpe en vanskelig fase i olje- og gassnæringen.

Tiltaket skal også bidra til at mer miljøvennlig og energieffektiv teknologi blir demonstrert. Dette kan gi reduserte utslipp og mer kostnadseffektiv utnyttelse av petroleumsressursene.

Se også Arbeidsledighet – nye tiltak

Det vises til omtale under Olje- og energi­departementet, kapittel 1830.

Se også egen pressemelding fra Olje- og energidepartementet