Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleumstilsynet - sikkerhet

Det er påvist mangler ved livbåtstandarden i petroleumsvirksomheten. Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til Petroleumstilsynet for økt oppfølging av sikkerheten i petroleumssektoren, blant annet i tilknytning til evakueringsmidler.