Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – PST

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med til sammen 26,8 millioner kroner.

Bakgrunnen er økt behov for livvakttjenesten sammenlignet med det som lå til grunn for saldert budsjett 2016. Dette skyldes endringer i regjeringen, økt reiseaktivitet og utgifter knyttet til NATOs generalsekretær.

Det er også behov for forbedret sikkerhet i PSTs graderte nett.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.