Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – beredskapssenter

Det er for 2016 bevilget 25 millioner kroner til forprosjektering av nytt beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser. Fremdriften i prosjekteringsarbeidet tilsier at det er behov for ytterligere 15 millioner kroner til dette arbeidet i 2016.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 15 millioner kroner.