Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Produktavgift

Regjeringen foreslår å redusere produktavgiften på førstehåndsomsetning av fisk fra 2,7 prosent til 2,5 prosent fra 1. juli 2016.

Les mer i Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 11.