Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Produktivitetskommisjonen

Våren 2014 satte Regjeringen ned en produktivitetskommisjon. Kommisjonen la fram sin første rapport, NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, i februar 2015, se omtale i Nasjonalbudsjettet 2016.

Kommisjonens andre og avsluttende rapport, NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi, ble levert i februar i år. Produktivitetskommisjonens andre rapport ble sendt på offentlig høring i februar med frist i april 2016. Det kom over førti høringsuttalelser som alle er tilgjengelige på Finansdepartementets hjemmeside.

Blant hovedorganisasjonene er Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Virke, Spekter og Akademikerne i all hovedsak positive. Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS), Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) og Kommunesektorens organisasjon (KS) er enige i mange av analysene, men er kritiske til noen av anbefalingene.

I Revidert nasjonalbudsjett 2016 omtales Regjeringens arbeid med å følge opp rådene fra Produktivitetskommisjonen.

Se også Strukturpolitikk