Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Regionale forskningsfond

Regjeringen styrker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris.

Regjeringen foreslår å bevilge 15,9 millioner kroner til styrking av Regionale forskningsfond (RFF), i områder med særskilt behov for omstilling.

Midlene vil bli fordelt særlig i Møre og Romsdal, men også i Agder og på Vestlandet.

Se også Arbeidsledighet – nye tiltak

Les mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.