Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i engangsstøtte til utvikling og etablering av et regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling for Nordmøre i Kristiansund.

Senteret skal være en helhet som samlokaliserer og sikrer samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste, private aktører og pasient/ brukerorganisasjoner på Nordmøre.