Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Rettsmedisinsk institutt

Regjeringen vil legge til rette for ny organisering av rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet, og tar sikte på at fagområdet innlemmes i Oslo universitetssykehus (OUS) med virkning fra 1. januar 2017.

En slik samordning vil bidra til en faglig styrking av fagmiljøer innenfor de enkelte fagområdene. Det vil også gi tettere faglig samarbeid, økt tilgang til medisinsk og teknologisk kompetanse, moderne utstyr og en mer effektiv utnyttelse av infrastruktur og lokaler. De formelle kravene til opplysningsutvekslingen mellom virksomhetene vil også bli lettere.

Endringene gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Les mer i pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.