Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

SDØE

Netto kontantstrøm fra SDØE anslås til 59 500 millioner kroner i revidert budsjett for 2016, en netto reduksjon på 31 400 millioner kroner fra Saldert budsjett 2016. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere inntekter som følge av lavere olje- og gassprisforutsetninger.

Anslaget for driftsinntekter er redusert med 29 600 millioner kroner, til 123 800 millioner kroner. Gjennomsnittlig oljepris per fat er i Revidert nasjonalbudsjett 2016 anslått til 346 kroner for 2016. I Nasjonalbudsjettet for 2016 var oljeprisen anslått til 440 kroner per fat.

Anslaget for SDØEs investeringer er økt med 1 000 millioner kroner, til 30 000 millioner kroner i 2016.

Les mer om de oppdaterte anslagene for SDØE i omtalen under Olje- og energidepartementet, kapitlene 2440 og 5440.