Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sivilforsvaret

Sivilforsvarets varslingsanlegg, såkalte lydgivere eller tyfoner, må moderniseres. Dette skyldes at de analoge radiosignalene i FM-nettet som benyttes for å utløse tyfonene, slås av fra 2017.

Regjeringen foreslår å bevilge 17,5 millioner kroner til modernisering av styringssystemet.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.