Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skattebegrensningsregelen - trinnskatten

Regjeringen foreslår å la skattebegrensningen også gjelde for trinnskattens trinn 1 og 2, og ikke bare for skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift slik reglene er nå. Dermed unngås at en liten gruppe som fortsatt skattlegges etter skattebegrensningsregelen, får økt skatt som følge av innføringen av trinnskatten til erstatning for toppskatten.


Les mer i Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 8.