Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skogbruk

Regjeringen foreslår å endre overgangsordningen for skog som fra 2016 ikke lenger skal regnes som skogbruk, slik at skogeier kan velge å føre gjennomsnittsunderheng på gevinst- og tapskonto.


Les mer i Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 10.