Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens pensjonskasse

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens pensjonskasse med i alt 475 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2016.

Økningen skyldes i hovedsak at anslaget for premieinntekter er lavere enn tidligere lagt til grunn.

Bevilgningen til Statens pensjonskasse er nettobudsjettert og anslås på bakgrunn av differansen mellom utgifter og inntekter.