Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig eierskap - utbytte

Utbytteinntektene fra selskapene under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning foreslås redusert med nær 1 milliard kroner til om lag 12,3 milliarder kroner i 2016.

Reduksjonen skyldes hovedsakelig at det ikke utbetales utbytte fra Statkraft på grunn av negativt utbyttegrunnlag for 2015.

Utbyttene fra de børsnoterte selskapene har samlet sett økt med nær 0,4 milliarder kroner.