Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Storskog – oppgradering av sikkerheten

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 3,6 millioner kroner til fysiske utbedringstiltak ved Storskog med en port og oppføring av sikkerhetsgjerde. Formålet med tiltaket er å stå bedre rustet og sikre mulighetene til å ivareta kontrolloppdraget norske myndigheter har ved Schengen-yttergrensen.