Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Svalbard - lønnstrekk

Regjeringen foreslår at arbeidsgivere som foretar lønnstrekk til dekning av arbeidstakeres skatt på Svalbard, skal betale lønnstrekket seks ganger i året i stedet for to. Lovforslaget innebærer at arbeidsgivere på Svalbard får de samme betalingsfristene som arbeidsgivere som foretar forskuddstrekk på fastlandet.

Les mer i Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 15