Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Svalbard - skredtiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til skred- og kartleggingstiltak på Svalbard som følge av skredet i desember 2015. Bevilgningen skal dekke økte utgifter til blant annet varsling, naturfarekartlegging og øvrige utgifter for å følge opp situasjonen.

Det vises til omtale under Olje- og energi­departementet, kapittel 1820.