Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Svalbard

Longyearbyen ble rammet av et stort snøskred 19. desember 2015, og flere hus ble ødelagt. De ødelagte husene vil ikke kunne gjenoppbygges i det området de sto før raset. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til boligbygging og arealutvikling i Longyearbyen.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.