Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykefravær

Sykefraværet måles normalt som antall tapte dagsverk i forhold til avtalte dagsverk. Sykefravær med varighet mellom 1 og 16 dager finansieres av arbeidsgiver (med enkelte unntak), mens sykefravær fra dag 17 betales av folketrygden.

De siste tre årene har sykefraværet vært forholdsvis stabilt. Det samlede sykefraværet utgjorde 6,4 prosent av antall avtalte dagsverk i 2014. På grunn av et nytt registergrunnlag for arbeidsmarkedsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå er statistikkomfanget redusert i 2015. Publiserte tall for det trygdefinansierte sykefraværet tyder på at det også var slik gjennom 2015. Det trygdefinansierte sykefraværet antas å forbli uendret fra 2015 til 2016.

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til sykepenger i 2016 med 145 millioner kroner. I avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er målet å oppnå en reduksjon i sykefraværet på 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001. Det samlede sykefraværet i 2014 var 11,5 prosent lavere enn nivået i 2001.

Se omtale i Revidert Nasjonalbudsjett 2016, avsnitt 3.4