Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Toll - informasjonsteknologivarer

WTOs informasjonsteknologiavtale forplikter partene til å avvikle toll på IT-varer. Det er nå enighet om å utvide avtalens vareomfang. Utvidelsen omfatter varer som allerede er tollfrie ved import til Norge, men ettersom tollsatsene for enkelte av disse varene er bundet på et høyere nivå, kunne Norge ha valgt å legge toll på varene. Avtalen innebærer at tollsatsene nå blir bundet på null, slik at det ikke lenger vil være anledning til å legge toll på disse varene ved import til Norge. Det foreslås at Stortinget samtykker til å binde tollsatsene.

Les mer i Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel 6