Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tråante 2017

I 2017 feires 100-årsjubileet for samenes første landsmøte, som er en viktig historisk markering og en nasjonal begivenhet. Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget samarbeider om hovedmarkeringen av jubileet den 6. februar 2017 i Trondheim. I programmet inngår blant annet samisk film, teater, musikk, litteratur og idrett. Det vil bli markeringer også andre steder i landet.

Som et statlig bidrag til gjennomføring av den nasjonale feiringen av Tråante 2017, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Sametinget med fire millioner kroner i 2016.

Les også pressemelding fra Kulturdepartementet.