Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uføretrygd

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til uføretrygd i 2016 med 746 millioner kroner.

Årsaken til utgiftsøkningen er at antall mottakere av uføretrygd i 2016 anslås å bli høyere enn det som tidligere er lagt til grunn. Det blir nå anslått gjennomsnittlig 317 000 mottakere i 2016, som er vel 4 000 høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. I motsatt retning trekker at anslaget for gjennomsnittlig utbetaling per mottakere er redusert.