Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utmarksforvaltning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig lyst ut 3 millioner kroner til en forsøksordning for kommunene, for å prøve ut forenklingstiltak innen utmarksforvaltningen, jamfør omtale i Prop. 1 S for 2016.

Departementet har avgrenset utlysningen til kommuner som innen fristen 1. juli 2016 har søkt om kommunesammenslåing.