Revidert budsjett 2017


– Ledigheten er på vei ned og veksten i økonomien er på vei opp. Det viser at regjeringens politikk virker og svarer godt på de utfordringene norsk økonomi står overfor både på kort og lang sikt. Med dette budsjettet legger vi godt til rette for nødvendig omstilling, for nye arbeidsplasser og videre vekst, sier finansminister Siv Jensen (FrP). 

Budsjettavtale 
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 7. juni 2017. Les mer om endringene i budsjettavtalen.

Pressemeldinger

Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

Det økonomiske opplegget som ble lagt i Nasjonalbudsjettet 2017 treffer godt. I Revidert nasjonalbudsjett 2017 viderefører regjeringen derfor prioriteringene som fremmer flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag.

 Skattelettelse for pensjonister

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen å gi nye skattelettelser til pensjonister. –Regjeringen ønsker at pensjonister skal ha en god inntekt å leve av, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Gunstigere ordninger for sparing til pensjon

– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt privat sparing til pensjon, sier finansminister Siv Jensen (Frp). I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon og å utvide skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

Budsjettspørsmål

BudsjettspørsmålFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser fra Stortinget og legger disse ut fortløpende her

Revidert budsjett på 1-2-3

Revidert budsjett på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslagene i revidert budsjett for 2017

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2017

MC-kalkulator

MC-kalkulatorBeregn engangsavgiften for nye motorsykler

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018Legges frem 12. okt