Motorsykkelkalkulator - regn ut engangsavgiften

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 har regjeringen foreslått en omlegging av engangsavgiften for motorsykler i miljøvennlig retning. En progressiv avgift på CO2-utslipp erstatter motoreffekt og stykkavgiften som avgiftskomponenter fra 1. juli 2017. Kalkulatoren viser deg hvordan engangsavgiften kan bli med de nye reglene for en ny motorsykkel med registrerte CO2-utslipp.

Forslaget til endringer i engangsavgiften gjelder for motorsykler med registrerte CO2-utslipp. For motorsykler uten registrerte CO2-utslipp vil engangsavgiften beregnes etter gjeldende regler også etter 1. juli 2017. Elektriske motorsykler er fritatt for engangsavgift.

Ved å legge inn motorsykkelens slagvolum, motoreffekt og CO2-utslipp vil du se differansen i engangsavgiften mellom dagens regelverk og de nye regelverket. Opplysningene som skal settes inn i kalkulatoren vil fremgå av modelloversikten til forhandlere og bilprodusenter. Disse kan du finne på deres nettsider.

Motorsykkelens slagvolum (cm3)
Motorsykkelens motoreffekt (kW)
Motorsykkelens CO2- utslipp (g/km)

Kalkulatoren tar utgangspunkt i gjeldende avgiftssatser for 2017 og forslag til nye satser for 2017 for motorsykler med registrerte CO2-utslipp. Resultatene som kommer frem illustrerer de foreslåtte endringene, og er ikke bindende avgiftsfastsettelse. For slik fastsettelse henvises det til Skatteetaten. Mulighetene for eksakt avgiftsberegning vil først foreligge etter at Stortinget har vedtatt endringene.