Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 15.05.2017
  Kunstnerassistentordning Publisert: 13.09.2017 12:46
 • Svar på spørsmål 96 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017

  Bevilgninger til vei- og jernbaneformål

  Publisert: 07.06.2017 15:52
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Kostnadene for strukkturreformen i høyere utdanning Publisert: 06.06.2017 15:59
 • Svar på spørsmål 236 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Kostnaden ved å innføre 11 måneders studiestøtte for alle studenter i høyere utdanning Publisert: 06.06.2017 15:59
 • Svar på spørsmål 234 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Oversikt over midler til fusjonsprosesser og vurdering av ytterligere behov Publisert: 06.06.2017 15:59
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Gjennomgang av tilgang på venture-kapital Publisert: 06.06.2017 14:53
 • Svar på spørsmål 283 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Nye tiltak innen UH-sektoren mot arbeidsledighet og for styrket kompetanse Publisert: 06.06.2017 14:53
 • Svar på spørsmål 270 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Studenters arbeid ved siden av studier Publisert: 06.06.2017 14:53
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Kutt og påplusninger til utdanningsfinansiering, 2014-2017 Publisert: 06.06.2017 14:53
 • Svar på spørsmål 260 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Bevilgning til etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere Publisert: 06.06.2017 14:53
 • Svar på spørsmål 244 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Tiltak for å utvikle den offentlige skolen Publisert: 06.06.2017 14:53
 • Svar på spørsmål 171 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Psykologer ansatt i kommunene Publisert: 06.06.2017 14:53
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Fordeling midler kompetanseløft sykepleiere Publisert: 06.06.2017 14:53
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017

  Behov for bygg og infrastruktur er i universitets- og høgskolesektoren

  Publisert: 06.06.2017 14:53
 • Svar på spørsmål 147 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Endre arbeidsmiljøloven §1-7(1) Publisert: 06.06.2017 10:37
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2017
  Ekstraordinære omstillingsmidler, Andøy kommune Publisert: 06.06.2017 10:37
 • Svar på spørsmål 216 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Felles egenandelstak Publisert: 06.06.2017 10:37
 • Svar på spørsmål 179 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Fordeling av tilskudd innen husbankens tilskuddordning Publisert: 06.06.2017 10:37
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2017

  Oversikt over bompengegjeld i perioden

  Publisert: 06.06.2017 08:52
 • Svar på spørsmål 245 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Tilgang til pc eller nettbrett for elever i grunnopplæringen Publisert: 06.06.2017 08:51
 • Svar på spørsmål 227 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Kjøp av EU-kvoter for å oppfylle klimanøytralitetsmålet Publisert: 06.06.2017 08:51
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 16.05.2017
  Redusert arbeidsgiveravgift for små, nyetablerte foretak Publisert: 06.06.2017 08:51
 • Svar på spørsmål 78 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Heimevernets innsatsstyrker Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 77 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Heimevernet innsatsstyrker Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 76 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Driftskostnader for Heimevernets innsatsstyrker Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 75 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Trening for Heimevernets innsatsstyrke Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Korrigert svar på spørsmål 74 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Endringer i forsvarsbudsjettet Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 73 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Armeringsplattform på Evenes Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 72 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  NATO-krav for Evenes Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 71 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Luftvern på Andøya Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 70 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Andøya Test Center Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 69 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Fartøy i Sjøheimevernet Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 319 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Drivstoffkapasitet på Evenes Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 318 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Våpenlager på Evenes Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Våpenplattform på Evenes Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 316 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Rullebane Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 315 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Kjemikalier på Evenes Publisert: 02.06.2017 17:32
 • Svar på spørsmål 314 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Sekundær rullebane på Evenes Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 313 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Hangarer på Evenes Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 312 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Flyoppstilling på Evenes Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 311 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Investeringer på Evenes Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 310 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Operasjoner med MPA Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 154 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.05.2017
  Statlig finansiering eldreomsorg flere kommuner Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Treningsdøgn i Heimevernet Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 67 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Heimevernets størrelse over tid Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 66 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Sjøheimevernet Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 64 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Artilleri til Hæren Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 63 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Oppgradering av stridsvogner Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Helikoptre i Bardufoss Publisert: 02.06.2017 17:31
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 23.05.2017
  Investering i MPA Publisert: 02.06.2017 17:31
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »