Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Anslaget for utgiftene til alderspensjon i 2017 er samlet sett nedjustert med 2,9 milliarder kroner.

Nedjusteringen skyldes tre forhold:

  • Redusert anslag for veksten i grunnbeløpet (G) i 2017 gir en utgiftsreduksjon på 2,1 milliarder kroner.
  • Redusert anslag for gjennomsnittlig pensjon utover effekten av nedjusteringen av grunnbeløpet gir en utgiftsreduksjon på 135 millioner kroner.
  • Anslaget for gjennomsnittlig antall pensjonister er også justert ned, og dette utgjør 0,6 milliarder kroner. Nedjusteringen skyldes lavere anslag for antall alderspensjonister både i aldersgruppen over 67 år og i alderen 62–66 år.