Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Andøy kommune - omstilling

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner i ekstraordinære omstillingsmidler til Andøy kommune i 2017. Regjeringen er innstilt på å bidra med totalt 75 millioner kroner til Andøy kommune.

Midlene overføres til Nordland fylkeskommune, som får ansvaret for bruken av midlene i samarbeid med blant andre kommunen og Innovasjon Norge.

Forsvaret legger ned sin virksomhet på Andøy flystasjon i 2023 når nye overvåkningsfly er faset inn på Evenes. Bortfall av en stor arbeidsgiver vil skape utfordringer for kommunen.

Les mer i pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet