Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Andøya – Nasjonalt senter for romrelatert opplæring

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) med 6,6 millioner kroner. Dermed får senteret til sammen 15 millioner kroner i 2017.

NAROM er en viktig aktør i regjeringens satsing på realfag, på verdensrommet og på nordområdene. En økning av tilskuddet vil gjøre det mulig å øke aktiviteten ved senteret, noe som kan øke antall arbeidsplasser i nærområdet.