Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Antisemittisme

I 2017 er det bevilget 3 millioner kroner til tiltak mot antisemittisme, hvorav 1,7 millioner kroner til oppfølgingen av handlingsplan mot antisemittisme.

Regjeringen foreslår at 300 000 kroner av denne bevilgningen tildeles Jødisk Museum i Trondheim. Midlene skal benyttes til informasjonstiltak i regi av Jødisk Museum og sikkerhetstiltak rundt museets lokaler i Trondheim.

Midlene disponeres innenfor kap. 500, post 21.