Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalinger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arbeids- og velferdsetatens arbeid med å avdekke og kreve tilbake feilutbetalinger med 30 millioner kroner i 2017. Styrkingen vil bli benyttet til å starte gjennomføringen av prioriterte kontroll- og tilbakekrevingstiltak, foreslått i en handlingsplan utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Midlene skal benyttes til å øke saksbehandlingskapasiteten, slik at færre krav om tilbakebetaling foreldes. Videre vil man vurdere effekten av systematisk bruk av opplysninger fra a-ordningen og starte et pilotprosjekt hvor arbeidsoppgaver i forbindelse med tilbakekreving automatiseres.

Satsingen vil kunne ha positiv effekt for statsregnskapet, da flere feilutbetalingssaker kan avdekkes og færre krav om tilbakebetaling foreldes.

Se også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet