Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeids- og velferdsetaten

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett med til sammen 102 millioner kroner knyttet til seks ulike tiltak:

  • 5,3 millioner kroner til tilrettelegging i Arbeids- og velferdsetatens it-systemer knyttet til gjennomføringen av foreslåtte endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger.
  • 5,8 millioner kroner til omstillingskostnader for Arbeids- og velferdsetaten knyttet til innføringen av ny pleiepengeordning 1. oktober 2017.
  • 30 millioner kroner til å starte gjennomføringen av prioriterte tiltak i handlingsplan mot feilutbetalinger. Se også Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalinger
  • 10 millioner kroner til saksbehandling av dagpenger for å håndtere økt arbeidsmengde og sikre utbetalinger til rett tid.
  • Ungdomssatsing 32,5 millioner kroner
  • Langtidsledige 18,6 millioner kroner